DIVADELNÍ SKUPINY A, B, 5N a 5P

I. místo 1050 Kč – II. místo 990 Kč – III. místo 930 Kč

LiStOVáNí.cz

Jednotná cena 300 Kč

ABONENTNÍ KONCERTY

Jednotná cena 600 Kč

DVOJLÍSTEK

I. místo 300 Kč – II. místo 260 Kč – III. místo 220 Kč

Cenová pásma při divadelních představeních:

I. místo: 1. – 6. řada přízemí, 2. a 3. řada na balkóně, všechny lóže
II. místo: 7. – 11. řada přízemí, 1., 4. – 6. řada na balkóně
III. místo: 12. – 17. řada v přízemí, 7. řada na balkóně

Vstupenky na akce Městského divadla v Prostějově jsou dotovány městem Prostějov.

Sleva LAST MINUTE – poloviční vstupné půl hodiny před začátkem představení – pouze na akce označené zkratkou LM.

Sleva na vybraná představení pro abonenty.

Sleva na vybraná představení pro seniory.

Sleva na vybraná představení pro studenty.

Sleva pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – poloviční vstupné.

Informace poskytuje také divadelní správa ve 2. poschodí Národního domu.

tel: 582 329 600 a 582 329 60

e-mail: info@divadloprostejov.cz

Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky.

Doprodej vstupenek vždy půl hodiny před začátkem představení pouze na dané představení.

Zakoupené vstupenky zpět nepřijímáme.

Platnost rezervace vstupenek je 14 dní, online rezervace 7 dní.

V přednáškovém sále a na jevišti za oponou nejsou sedadla číslována.

Bezbariérový přístup do divadelního sálu.

Možnost zapůjčení naslouchátek v omezeném množství.

Změna programu vyhrazena.