Důležitá sdělení

Vážení diváci,

 

představení CHVILKOVÁ SLABOST Divadla v Rytířské Praha (abonentní skupina A)

nelze z technických důvodů odehrát ve středu 18. října.

 

Tuto inscenaci odehrajeme v náhradním termínu

ve středu 6. prosince v 19 hodin.

 

Děkujeme vám za pochopení.

 

 


Abonentní vstupenky zakoupené se slevou 50% na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou barevně odlišeny a označeny číslem průkazu a jménem držitele.

Tyto cenově zvýhodněné abonentky vydané na základě průkazu mimořádných výhod jsou nepřenosné, tzn., že v průběhu sezóny je může uplatnit pouze držitel průkazu, který se na požádání biletáře prokáže.

Pokud držitel průkazu ZTP a ZTP/P z vážných důvodů nemůže předplacené divadelní představení navštívit, může na tuto abonentku přijít jiný divák, který však musí doplatit plnou cenu vstupenky.

V Prostějově dne 26. 6. 2015

PaedDr. Jana Maršálková

     ředitelka divadla