UPOZORNĚNÍ

V pondělí 30. dubna a v pondělí 7. května bude z technických důvodů uzavřena pokladna Městského divadla v Prostějově.
Děkujeme za pochopení.


Abonentní vstupenky zakoupené se slevou 50% na základě platného průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou barevně odlišeny a označeny číslem průkazu a jménem držitele.

Tyto cenově zvýhodněné abonentky vydané na základě průkazu mimořádných výhod jsou nepřenosné, tzn., že v průběhu sezóny je může uplatnit pouze držitel průkazu, který se na požádání biletáře prokáže.

Pokud držitel průkazu ZTP a ZTP/P z vážných důvodů nemůže předplacené divadelní představení navštívit, může na tuto abonentku přijít jiný divák, který však musí doplatit plnou cenu vstupenky.

V Prostějově dne 26. 6. 2015

PaedDr. Jana Maršálková

     ředitelka divadla