Nálepka 50% pro seniory

únor

2022ne20únor19:00HORSKÁ DRÁHA (NÁHRADNÍ TERMÍN)Eric Assous19:00 Typ představení:Předplatné - sezóna 2021 (leden-červen)Předplatitelská skupina:skupina 5N

duben

2022st27duben19:00LA BÚSQUEDA „HLEDÁNÍ“ | (NÁHRADNÍ TERMÍN)19:00 Typ představení:Mimo předplatné