Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace
Vojáčkovo nám. 218/1
796 01 Prostějov

IČ: 00402362
bankovní spojení: ČSOB 169 593 788/0300
datová schránka: 33frcxe
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl Pr, vložka 266.
email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz

ředitelka
PaedDr. Jana Maršálková
582 329 600
jana.marsalkova@divadloprostejov.cz

ekonomka
Jarmila Jašková
582 329 601
jarmila.jaskova@divadloprostejov.cz

produkce
Mgr. Hana Šprynarová
582 329 602
hana.sprynarova@divadloprostejov.cz

prodej vstupenek
Věra Janálová
582 329 603
predprodej@divadloprostejov.cz

vedoucí technického úseku
František Taberý
582 329 604