MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA

čtvrtek 26. a 27. dubna / 19 hodin / přednáškový sál /pro veřejnost

Didier Bénureau: MŮJ TCHÁN JE PRINCEZNA

Moje divadlo Prostějov

Provokativní francouzská komedie o tom, jak snadno se mohou člověku změnit jeho dosud neotřesitelně pevné životní zásady. Stačí pouhá maličkost, jen aby se zeť svému vlastnímu tchánovi svěřil, že se do něj patrně zamiloval.

Hrají: J. Dohnal, P. Drmola, M. Drmolová, H. Švédová, P. Kutalová
Režie: Pavel Drmola

120 minut
150 Kč

realizováno za podpory města Prostějov