OBLOMOV

středa 18. dubna / 19 hodin / divadelní sál / skupina 5P, doprodej

Ivan Alexandrovič Gončarov: OBLOMOV

Divadlo v Dlouhé Praha

Divadelní přepis známého Gončarovova románu, který dal jméno vlastnosti nebo stavu člověka neschopného činu, utíkajícího se do snu. Pojem „oblomovština“ je dnes známý na celém světě a Oblomov se stal hrdinou z galerie nejslavnějších literárních postav, jakými jsou Hamlet, Don Quijote, Don Juan či Švejk. Jestliže v minulosti byla ústřední postava románu hodnocena převážně negativně, dnes už ji tak jednoznačně nevidíme: citlivý a až dětsky upřímný Oblomov odmítá přijmout pravidla uspěchaného světa, založeného na sobectví a přetvářce, a nechce s ním ani zápasit. Svou vědomou nečinností klade horečné lidské aktivitě znepokojivé otázky po jejím smyslu.

Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, J. Vondráček, V. Lazorčáková (Cena Thálie 2016 pro herce do 33 let), E. Hacurová.

Režie: Hana Burešová

165 minut

320, 340, 360 Kč