KLAVÍRNÍ DUO SCHIAVO – MARCHEGIANI

Marco SCHIAVO

Sergio MARCHEGIANI

divadelní sál

 


 

Václav HUDEČEK, housle

Martin HROCH, klavír/cembalo

divadelní sál

 


 

Kateřina ENGLICHOVÁ, harfa

Vilém VEVERKA, hoboj

přednáškový sál

 


 

ESCUALO QUINTET: TANGO

Jakub JEDLINSKÝ, akordeon/bandoneon

Vít CHUDÝ/Pavel KUDELÁSEK, housle

Petr BENEŠ, kytara

Ivan VOKÁČ, violoncello

Jan PROKOP, kontrabas

Gabriela VERMELHO, zpěv & tanec

divadelní sál

 


 

NAPOLITÁNSKÉ PÍSNĚ

Jiří RAJNIŠ, baryton (sólista drážďanské Semperoper) & NAPOLITAN QUARTET

Agentura Arco Diva

přednáškový sál

 


 

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO & DAVID EBEN & KRISKROSKVINTET

divadelní sál

 


 

BONUS:

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

Bedřich SMETANA: MÁ VLAST

„Cyklus symfonických básní z dob národního obrození k oslavě české státnosti“

divadelní sál