ABONENTNÍ KONCERTY

BACHA NA ŠPORCLA II

Kompletní provedení Bachových koncertů pro housle, smyčce a basso continuo

Pavel ŠPORCL – housle

Elen MACHOVÁ  – housle

CZECH ENSEMBLE BAROQUE ORCHESTRA

host programu: Vilém VEVERKA – hoboj

divadelní sál

 


 

BENEWITZOVO KVARTETO

Jakub FIŠER – 1. housle
Štěpán JEŽEK – 2. housle
Jiří PINKAS – viola
Štěpán DOLEŽEL – violoncello

přednáškový sál

 


 

JANA WALLINGEROVÁ (mezzosoprán) – MARTIN HROCH (cembalo, klavír)

divadelní sál

 


 

LINHA SINGERS

divadelní sál

 


 

SIEMPRE NUEVO

Matěj FREML – kytara

Patrick VACIK – kytara

přednáškový sál

 


 

CZECH BRASS

Marek ZVOLÁNEK, Marek VÁJO, Jiří HOUDEK – trumpeta

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK – trombón

Karel KUČERA – bastrombón

Karek Malimánek – tuba

divadelní sál

 


 

BONUS:

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

divadelní sál