LiStOVáNí

7x bestseller v projektu scénického čtení LiStOVáNí Lukáše Hejlíka.
Pořady se konají v komorním prostředí na jevišti za oponou.