prosinec 2022

Vážení a milí diváci,

Národní dům bude v adventním čase naplněn radostí a lidmi dobré vůle. Sváteční koncerty, zajímavá představení, spousta předvánočních večírků a setkání.

Právě advent by měl být příležitostí udělat si na sebe navzájem čas, potkat se, na chvíli se zastavit.

Pro nás v divadle je to také příležitostí ohlédnout se a poděkovat našim divákům a partnerům za všechnu dosavadní přízeň a důvěru. Nesmírně si jí vážíme. Je nám ctí a potěšením nabízet onen kouzelný svět divadla, který nás umí rozesmát i rozplakat a překvapovat zas a znovu.

Současná doba není lehká a jednoduchá. Ale přesto věříme, že můžeme prožít poklidné vánoční svátky. Se svými nejbližšími, s radostí z obdarování a pomoci potřebným, s mírem v duši a odvahou v srdci.

Přejeme Vám všem požehnané Vánoce.

Jana Maršálková
ředitelka Městského divadla

PF 2023