Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace
Vojáčkovo nám. 218/1
796 01 Prostějov

IČ: 00402362
bankovní spojení: ČSOB 169 593 788/0300
datová schránka: 33frcxe
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl Pr, vložka 266.
email: info@divadloprostejov.cz
www.divadloprostejov.cz


ředitelka

Ing. Karin Konzbulová
582 329 600
karin.konzbulova@divadloprostejov.cz


ekonomka

Jarmila Jašková
582 329 601
jarmila.jaskova@divadloprostejov.cz


produkce

Mgr. Hana Šprynarová
582 329 602
hana.sprynarova@divadloprostejov.cz


prodej vstupenek

Věra Janálová, Monika Vozihnojová
582 329 603
predprodej@divadloprostejov.cz


vedoucí technického úseku

František Taberý
582 329 604


restaurace

restaurace@divadloprostejov.cz

777 099 406


web

Jakub Krejčí
jakub.krejci@divadloprostejov.cz


Facebook

odkaz

https://www.facebook.com/MestskeDivadloVProstejove