Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace nabízí k pronájmu pro pořádání kulturních nebo spolkových událostí tyto prostory:

přednáškový sál

s variabilní kapacitou max. do 150 míst

detailní technické informace jeviště jsou uvedeny v technických parametrech

modrý salonek  – kapacita 36 osob

červený salonek  – kapacita 44 osob

zelený salonek  – kapacita 24 osob

divadelní sál a jeviště

kapacita divadelního sálu je 532 míst

detailní technické informace jeviště jsou uvedeny v technických parametrech

Při pronájmu přednáškového sálu nebo divadelního sálu je možný prodej vstupenek v divadelním předprodeji.