Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace nabízí k pronájmu pro pořádání kulturních, spolkových nebo rodinných událostí tyto prostory:


přednáškový sál

s variabilní kapacitou max. do 150 míst

detailní technické informace jeviště jsou uvedeny v technických parametrech

modrý salonek  – kapacita 36 osob

červený salonek  – kapacita 44 osob

zelený salonek  – kapacita 24 osob


divadelní sál a jeviště

kapacita divadelního sále je 532 míst

detailní technické informace jeviště jsou uvedeny v technických parametrech

Při pronájmu přednáškového sálu nebo divadelního sálu je možný prodej vstupenek v divadelním předprodeji.

Informace k pronájmům:

ředitelka divadla Karin Konzbulová, 582 329 600, 777 099 406